Bureau Jairo analyseerde ruim honderd jaarverslagen van christelijke stichtingen. In totaal is er in 2019 ruim dertien procent meer dan in 2018 binnengekomen. Ruim €42 miljoen euro meer kwam er binnen bij de onderzochte ANBI-organisaties die in het buitenland actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en evangelisatie.

71 organisaties ‘plusten’ ten opzichte van 2018 terwijl 24 organisaties minder inkomsten kregen. ZOA ontving de meeste inkomsten; ruim €77 miljoen, 18 miljoen meer dan het jaar ervoor. Kerk in actie ontving €27 miljoen, gevolgd door Woord en Daad met €25 miljoen. Alle baten, giften en gelden zijn een zegen voor hen die het hardst nodig hebben. En vanuit het geefperspectief is het waardevol om je geld niet in je huis of hobby te stoppen, maar barmhartig te zijn en te geven aan je medemens in nood.

Bijzonderheden
Veel organisaties hebben hun jaarverslag goed op orde, maar tijdens het onderzoek gingen af en toe de wenkbrauwen omhoog. Een mooi vormgegeven jaarverslag van een miljoenen-stichting, komt niet bovendrijven in de zoekresultaten op de eigen website. Bij een andere organisatie kun je het bestuursverslag alleen op afspraak inzien. In een jaarrekening van twee pagina’s staat een typefout met een extra cijfer, zodat het bedrag niet over 10.000 maar over 100.000 ging. Bij één stichting was het uitgebreide jaarverslag alleen te verkrijgen via een e-mail aan de penningmeester.

Uiteenlopende jaarverslagen
Je ziet duidelijk een tweedeling. Aan de ene kant de organisaties die het nut van een jaarverslag in zien en er aandacht en zorg aan besteden. Aan de andere kant organisaties die het jaarverslag ‘moeten’ maken vanwege de ANBI-verplichting en er weinig tijd, energie en geld insteken. Jaïro: “Als communicator vind ik het jaarverslag een kans om aan de achterban te laten zien wat er is gebeurd met de verworven giften. Met name bij organisaties die minder dan €100.000 ontvangen is er een verbeterslag te maken. Ik zie het als mijn roeping om de communicatie van stichtingen naar een hoger plan te tillen.”

Bureau Jairo heeft zijn bevinden gegoten in een infographic die te zien is op www.bureaujairo.nl/jaarverslag